ПОЛИТИКА НА ПРИВАТНОСТ

Политика на приватност

 

Оваа изјава за приватност се однесува на приватноста на податоците кои се достапни на Интернет страницата https://postelni.com/ и кои се собрани при користење на таа страница и зачувани во базата на податоци

ДООЕЛ ДИГИТАЛАРТ како давател на услуги на Интернет страницата се придржува до законските прописи со цел да се заштити приватноста на корисниците.

Крајните корисници кои имаат какви прашања во врска со приватноста на податоците можат да испратат е-пошта на следната адреса: digitalartmk@yahoo.com

Крајните корисници да ја прочитаат оваа изјава на приватност. Со пристапување и користење на нашата интернет страница, крајниот корисник открил дека ги прочитал, разбрал и ги прифаќал сите услови за приватност на податоците и информациите на примената од страната на страницата.

Кој крајниот корисник не се сложува со оваа Изјава на приватност, го упатува крајниот корисник да ја напушти, не треба да пристапи и да не ја користи Интернет страницата
ДООЕЛ ДИГИТАЛАРТ може да ја промени оваа изјава на приватност во кое било време со објавување на изменетиот текст на изјавата на приватноста на податоците во делот „Изјава на приватност„ на Интернет страницата. Измената на изјавата на приватност стапува на сила веднаш по објавувањето на Интернет страницата .
Секој краен корисник е одговорен и долг периодично да ја посетува оваа страница и да ја разгледа промените во Изјавата на приватност. Продолжување на користењето на оваа интернет страница од страната на Крајниот постапување на силата на измените, стандардно дека Крајниот корисник ги корисникот и ги прифаќа сите услови на изменета Изјава на приватност

ДООЕЛ ДИГИТАЛАРТ собира информации што го препознаваат специјалистот Краен корисник. Кога крајниот корисник ќе биде вклучен во одредени активности на Интернет страница, како што е производство на корисничко име, правење на нарачка или услуга, пополнување на анкети, објавување на коментари, испраќање на повратни информации, ДООЕЛ ДИГИТАЛАРТ може да бара од Крајниот корисник одредени информации за него како што се име и зима, адреса (вклучено и поштенски број), адреса на е-пошта, телефонски број , информации за бројот на кредитната картичка, рокот на истекување, код за авторизација и други поврзани информации. ДООЕЛ ДИГИТАЛАРТ или давател на услуги за дитрукција на производи, може исто така може да побара од Крајниот корисник увид во неговата лична карта, може да побара соодветно скенирање на личната карта во моментот на испорака на пакети при превземање на права од страна на Крајниот корисник со цел да се евидентира кој го превзема пакетот .
Вклучување во идентификациски активности и давање на лични податоци е одлука на крајниот корисник. Ако Крајниот корисник не ги даде тие задолжителни информации за активноста на активност која што бара, нема да му биде допуштено вклучување во таква активност.

ДООЕЛ ДИГИТАЛАРТ ќе ги сподели личните податоци на Крајниот корисник надоверени страни со други случаи наведени во следната точка и во некоја ситуација тоа го бара законот за пропис.

ДООЕЛ ДИГИТАЛАРТ ќе користи лични податоци за испраќање и диструбиција на административни и промотивни e-mail пораки, анализа на податоците, обработка на плаќање со кредитни картички.
Како услов за купување на производите на ДООЕЛ ДИГИТАЛАРТ бара дозвола од Крајниот корисник за испраќање на Административни и Промотивни е-пошта пораки. Ако крајниот корисник не сака да добие e-mail пораки во кое било кое време по регистрацијата може да ја одбере опцијата за откажување на добивање на e-mail пораки со испраќање на e-mail порака на или со одбирање на опцијата откажување од newsletter што се наоѓа на секоја newsletter порака.

ДООЕЛ ДИГИТАЛАРТ ги има во предвид заштитата на податоците и превземените се различни видови на претпазливост за да се заштитат личните податоци. Нажалост, ниту еден пренос на податоците преку Интернет или која било бежична мрежа не може да биде 100% сигурен. Како резултат од тоа, иако ДООЕЛ ДИГИТАЛАРТ спроведува мерки за заштита на податоците не може да се заштити на која било информација на, или од Интернет страницата т.е не е одговорен за активностите на која било трета страна која ќе ги прими тие информации

Малолетните помлади од 14 години не смеат да ја користат Интернет страницата. не содржи или содржи информации од кој било кој што е помлад од 14 години.