УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ

ПОЛИТИКИ И УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ

Политики за користење на системот за електронска трговија.

Со самиот на интернет страницата на Digitalart dooel и при нарачка на производите/услугите, давајте услови за пристап дека ги прифаќате од оваа Политика за користење на системот за електронска трговија.

Digitalart dooel ги задржува правата за промена на овие политики и условите во секое време, а промените ќе бидат ставени на оваа страница.

1. ПОЛИТИКА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ НА КОРИСНИЦИТЕ НА КАРТИЧКИ

Digitalart doo ќе користи лични податоци во согласност со Законот за заштита на личните податоци и со други соодветни регулативи на Република Македонија. Нема да ги знае личните податоци пред едната трета страна, освен во случаите каде што тоа е дозволено или законски објавено, со цел да ги задржи своите права или да ги заштити своите интереси или да постапи во согласност со судските наредби или други правни или регулативни потреби . Како лични податоци се податоци: Име, Презиме, ЕМБГ, адреса, адреса на е-пошта и сл. Купувачот за точноста на внесените податоци. Digitalart dooel нема никаква одговорност доколку внесените податоци не се тоачни.

2. ПОЛИТИКА ЗА ЗАШТИТА НА ДОВЕРЛИВИТЕ ПОДАТОЦИ И ИНФОРМАЦИИ

Digitalart dooel ги превзема сите потребни мерки за заштита на личните податоци, со цел да се спречи штетата, кражба и злоупотреба, како и невторизиран пристап, промена или уништување. Kec-Plus dooel за целото времетраење на трансакцијата нема увид во бројот, датумот, валидноста и сигурносниот код на вашата платежна картичка, ниту пак има пристап до која било информација поврзана со вашата сметка во банка. Податоците се внесуваат на веб страната на процесниот центар кој ги процесира трансакциите за on line плаќање.

3. ПОЛИТИКА И УСЛОВИ НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ/УСЛУГИТЕ

Оваа политика се однесува на испорака на производи порачани по електронски пат, при што производите ќе бидат испорачани преку Карго
Производите и цените ќе бидат вклучени на оваа интернет страница.
Плаќањето на производите може да биде со кредитна/дебитна картичка или плакање при превземање на производите.

Поштенските трошоци се вклучуваат при нарачката во крајната цена на цената.

За сите проекти во врска со факторите на нарачка и испорака можете едноставно да не контактирате телефонски или да поставите прашање во делот за контакт.

4. ПОЛИТИКА НА ПОВРАТ НА СРЕДСТВА ПО ТРАНСАКЦИЈА СО ПЛАТЕЖНИ КАРТИЧКИ
 
Digitalart dooel ќе изврши поврат на средствата на купувачот, беше направена платена погрешна на погрешно погрешно барање и доказ за уплата, во кое ќе биде наведено кога е направено погрешно уплата и во износ.